Wetgeving

Voor het inzamelen van afgedankte ICT en andere elektrische en elektronische apparaten moet Out Of Use voldoen aan een strikte wetgeving en reglementering.

Out Of Use heeft een officiële milieuvergunning klasse 1 voor de verwerking van AEEA, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Wij voldoen dus aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving.

Ons erkenningsnummer bij OVAM is 102070 (geldig tot 28/05/2025). Dit is een garantie voor onze werkwijze en de manier waarop wij met uw afval omgaan.

Bij iedere ophaling krijgt u van ons een attest dat u kunt gebruiken bij uw jaarlijkse afvalaangifte.

We hebben een verzekering afgesloten ten belope van 5.000.000€ voor materiële schade en 5.000.000€ voor lichamelijke schade voor de mogelijke schade ten gevolge van haar activiteiten.

De link naar de oorspronkelijke AEEA richtlijn vindt u hier.

De nieuwste AEEA richtlijn werd intussen ook goedgekeurd en gepubliceerd. Bij deze laatste herziening van 2012 werden fotovoltaïsche zonnepanelen in de richtlijn opgenomen.

Wat is WEEE? Via deze link komt u op de pagina van de Europese Commissie waar u de informatie vindt over deze richtlijn van de Europese Unie. De WEEE-richtlijn gaat over de inzameling van alle soorten afgedankte huishoudelijke apparatuur en stelt doelen voor de minimum hoeveelheid elektronisch afval, die per hoofd van de bevolking per jaar ingezameld wordt.

Wat is bedrijfsafval? In deze link vindt u de brochure van de OVAM ivm de selectieve inzameling voor bedrijven. Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht om als afvalstoffenproducent een contract af te sluiten met de afvalstoffeninzamelaar van het gemengde bedrijfsafval. In dit contract dienen alle verplicht in te zamelen afvalstoffen die bij u vrijkomen opgesomd te worden samen met hun vooropgestelde inzamelwijze.

Out Of Use kan u helpen om de selectieve inzameling binnen uw bedrijf te organiseren.

Indien u met Out Of Use samenwerkt voor de verwerking van uw AEEA, dan dient u geen contract meer af te sluiten voor deze afvalstroom.

Indien u zelf uw transport regelt en de materialen bij Out Of Use aanbrengt, geldt onderstaande:

Wat zijn de specifieke transportvoorwaarden voor een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of producent die zelf regelingen treft voor zijn eigen afvalstoffen?

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of producent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen moet:

  • De afvalstoffen vervoeren naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet er voor elke afvalstof een gepaste verwerker gekozen worden;
  • Zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier.
    Klik hier voor een voorbeeld van een identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen.

Emisisie reporting