Onze visie

Bij Out Of Use hebben we meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van recycling. Door recycling zullen onze toekomstige generaties kunnen blijven genieten van onze planeet zoals wij dat doen. Duurzaamheid staat centraal in al onze activiteiten.

Lees onze case die in 2017 door de Ovam werd opgenomen als inspirerende case voor bedrijven die willen deelnemen aan de circulaire economie. Bekijk ook de video van Febelfin waarin Out Of Use wordt voorgesteld als dienstverlener in de circulaire economie!

Out Of Use past de principes van het duurzaam ondernemen toe in de praktijk en zet maximaal in op hergebruik.

We doen de selectie op mogelijk hergebruik van oude elektrische en elektronische apparaten komende uit bedrijven (servers, computers, beeldschermen, telefoons, industriële toestellen, enz ).

Deze apparaten worden klaargemaakt voor een "tweede leven". De selectie gebeurt aan de hand van zeer hoge kwaliteitsnormen.

Out Of Use werkt mee aan het dichten van de digitale kloof in België door in te zetten op hergebruik in België en niet mee te doen aan illegale export naar Afrika. Lees meer hierover op onze pagina 'De tragedie van elektronisch afval'.

Wist u trouwens dat u een aanzienlijke hoeveelheid CO2-uitstoot vermijdt door uw elektronica een langere levensduur te schenken? Lees er meer over op onze pagina CO2-emissie rapportering

Vermeden CO2-emissies door hergebruik zijn (*):

  • 1 PC = 109 kg vermeden CO2-uitstoot
  • 1 laptop = 69 kg vermeden CO2-uitstoot
  • 1 scherm = 41 kg vermeden CO2-uitstoot
  • 1 smartphone = 27 kg vermeden CO2-uitstoot 

Wanneer oude apparaten niet meer in aanmerking komen voor hergebruik, zorgt Out Of Use er voor dat deze gerecycleerd worden in de meest ideale omstandigheden.

Dat is onze bijdrage aan het beperken van de CO2-uitstoot en het herwinnen van de steeds schaarser wordende grondstoffen.

Ook voor de verkoop en aankoop van fracties komende uit de demontage van AEEA hanteren wij zeer strenge normen.

Wij handelen alleen met geregistreerde verwerkers.

De transparante traceerbaarheid van deze fracties is gegarandeerd tot deze materialen terug grondstoffen worden. We zorgen er bovendien voor dat deze secundaire grondstoffen binnen Europa blijven. We voeren niets uit naar China, Azië of Afrika. Europa moet al zijn kostbare grondstoffen elders aankopen: de producten waarin die grondstoffen verwerkt zijn, houden we liever hier. Bovendien willen we niet aan eco-dumping doen. Als we spullen naar Afrika zouden verschepen, komen ze daar op de afvalberg terecht. In Europa worden ze gerecycleerd.

Wij zijn operationeel in de Benelux.

(*) De berekening is gebaseerd op een model van de Technische Universiteit Berlijn (Energie- und CO2-Bilanz von PCs - Relevanz für reuse Strategies, 2005) en een voorbereidende Europese studie (TREN / D1 / 40-2005, Lot3, 2007). Het model vergelijkt de milieu-impact en het energieverbruik van het hergebruik van een computer gedurende drie jaar en de aankoop van een nieuwe computer. Emissiewaarden voor nieuwe productie, distributie van het nieuwe product, werking, reconditionering, transport voor reconditionering en recycling zijn in de analyse opgenomen.

Emisisie reporting