Hergebruik

Maximaliseer de restwaarde van uw oud IT-materiaal!

Omdat wij volop inzetten op duurzaamheid onderzoekt Out Of Use voor elk geleverd materiaal de mogelijkheid tot hergebruik. 

Enkel indien er een duidelijk overeengekomen vernietigingsopdracht is, wijken wij af van deze visie.

Bezorg ons uw lijst met 'nog niet te oud' herbruikbaar materiaal en ontvang een offerte op maat. Wij zoeken een nieuwe eigenaar voor uw oude PC's, computers, laptops en gsm's zodat u een hogere opbrengst dan de recycleringswaarde krijgt.

Wij garanderen hergebruik binnen Europa en exporteren nooit naar Centraal-Afrika en China, om de schadelijke milieueffecten van transport en eco-dumping te vermijden en om de schaarse grondstoffen hier te houden. Lees meer over onze visie.

Indien u dit wenst kan u uw herbruikbaar materiaal, of de opbrengst ervan, via Out Of Use aan een goed doel schenken. U kan hiervoor zelf een goed doel naar uw eigen keuze uitkiezen en ons hiervan op de hoogte brengen.

Enkele goede doelen waar Out Of Use al mee samenwerkt, zijn o.a.

  • Natuurpunt: Met dit partnerschap benadrukken we ons engagement voor het herwaarderen van grondstoffen en investeren we mee in meer natuur in Vlaanderen. In ruil voor uw herbruikbare materialen krijgt u letterlijk een stukje natuur in de plaats! Klik hier voor meer informatie over onze actie met Natuurpunt. 
  • Natagora: In ruil voor oude PC's, laptops en gsm's krijgen de deelnemers een stukje beschermd natuurgebied. Lees meer over 'Recycler pour Natagora'.
  • Oxfam: Het hergebruik gaat naar Brussel. De opbrengst wordt gebruikt om de Noord-Zuid werking te ondersteunen.
  • Lokale scholen: Indien u uw oude PC's aan lokale scholen wenst te schenken, zorgt Out Of Use voor de voorafgaande datavernietiging en het nodige transport (kosten te bespreken).
  • CoderDojo Belgium: lees het getuigenis van Mevr. Martine Tempels

 

 

Emisisie reporting