Datavernietiging


 

Wij zorgen voor de veiligheid van uw data door een gecertificeerde datavernietiging.

Conform de GDPR-regelgeving treedt Out Of Use op als uw processor voor datavernietiging. Iedere klant ontvangt een sluitend contract (SLA - Service Level Agreement) waarin de verantwoordelijkheden tussen de DPO (data protection officer) van uw bedrijf en de processor (Out Of Use) duidelijk omschreven staan. U weet dus precies welke methode van datavernietiging wordt toegepast en onder wiens verantwoordelijkheid deze valt. U kiest daartoe uit één van onze drie onderstaande levels.

Contacteer ons voor meer informatie en een prijsofferte.

Ontdek onze Safe & Secure Box voor verzegeld transport van datadragers 

Lees het artikel: Afdankangst houdt 3,2 miljoen oude gsm's in de schuif

Lees het artikel over onze datavernietiging bij Agfa in huis.

Lees het artikel: Out Of Use behaalt het WEEELABEX-certificaat (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence), waar datavernietiging onderdeel van vormt.

LEVEL 0:

Bij dit level bezorgt de klant oude materialen aan Out Of Use waarbij geen enkele vernietiging moet gebeuren. De klant ondertekent een overeenkomst met Out Of Use waarin hij verklaart dat Out Of Use geen datavernietiging moet uitvoeren en dat de verantwoordelijkheid voor de data bij de klant ligt. In dit geval zorgt Out Of Use voor een verwerking van de aangeleverde materialen conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de Waste Framework Directive 2008/98/EC. De materialen worden hergebruikt of  gerecycleerd.

LEVEL 1:

Bij dit level gebeurt er in het magazijn van Out Of Use een gegarandeerde vernietiging van alle aanwezige data op de materialen/datadragers die de klant aanlevert bij Out Of Use. De klant sluit een overeenkomst met Out Of Use waarin Out Of Use verklaart verantwoordelijk te zijn voor de datavernietiging vanaf het moment dat de materialen/datadragers binnenkomen in het magazijn van Out Of Use in Beringen.

Hieronder vindt u onze methodes en added services voor datavernietiging:

  • Datawiping of mechanisch (H2): Softwarematige datawiping of mechanisch perforeren conform DIN66399 klasse H2 (de gebruikte methode wordt bepaald door Out Of Use).
  • Degaussing: Degaussing van de datadrager (zeer sterk magnetisch veld, hergebruik of data lezen is onmogelijk).
  • Shredding (H4/T3): Shredderen met een mesbreedte van 38mm, zonder zeef. Conform DIN66399 klasse H4.
  • Shredding (H5/T4): Shredderen met een mesbreedte van 38mm, met een zeefgrootte van 12mm. Conform DIN66399 klasse H5.
  • Indexering: Indexeren betekent dat de barcode van het serienummer van elke datadrager wordt gelezen en vermeld op het datavernietigingscertificaat.
  • Datavernietigingscertificaat: Datavernietigingscertificaat met vermelding van het aantal datadragers of met serienummers (indien voor indexering is gekozen) waarin verklaard wordt dat de producten vernietigd zijn en vervolgens verwerkt werden volgens de WEEE richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

LEVEL 2:

Bij dit level verklaart Out Of Use verantwoordelijk te zijn voor een gegarandeerde datavernietiging op de materialen/datadragers van de klant vanaf het vertrek op de terreinen van de klant. In dit geval kiest de klant uit 2 opties:

1) Verzegeld transport:

  • Uitgevoerd met verzegelde vrachtwagen en eigen medewerkers van Out Of Use 
  • Door middel van SAFE & SECURE BOXEN (ophaling en/of verzending van beveiligde boxen, voor max. 50 harddisks per box, i.s.m. Seris Logistics, een gespecialiseerde beveiligingsfirma)

2) Vernietiging bij de klant on site: 

  • de aangeboden methodes en added services van vernietiging zijn dezelfde als bij Level 1, maar in dit geval gebeurt de vernietiging op de site van de klant. Deze kan, indien gewenst, de vernietiging zelf bijwonen.

GDPR - General Data Protection Regulation

Vanaf mei 2018 treedt de GDPR in werking. Dit is de nieuwe Europese regelgeving m.b.t. de data privacy of de beveiliging van vertrouwelijke gegevens.

De GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. 

Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert). Indien u de nieuwe regelgeving niet naleeft, riskeert u boetes die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie of 20 miljoen euro (wanneer dit hoger is).

Out Of Use kan u bijstaan tijdens de voorbereidingen en de implementatie van de nodige procedures.  Contacteer ons voor meer informatie.

SAMENWERKING DELOITTE

Deloitte Belgium doet sinds 2014 beroep op de diensten van Out Of Use voor een gecontroleerde verwerking en vernietiging van oude hardware. In het licht van de aankomende GDPR werd deze samenwerking onlangs uitgebreid. Deloitte ondersteunde Out Of Use bij het opstellen van een sluitende en juridisch onderbouwde SLA (Service Level Agreement) voor klanten. Bij ieder level van datavernietiging ontvangt de klant voortaan een sluitende contract waarin de verantwoordelijkheden in het kader van de GDPR op een transparante manier zijn toegelicht.