Cases

Out Of Use heeft de voorbije jaren een uitgebreid klantenbestand uitgebouwd. In de relatie met onze klanten streven wij naar duurzame partnerships waarin beide partijen elkaar versterken en een open communicatie aan de basis ligt. Enkele van onze partners getuigen: 

 

 
 
Veronique De Boever, aankoper bij UZ Gent:
“Bij de opmaak van de gunningscriteria voor de openbare aanbesteding gaven we bewust veel aandacht aan  datasecurity,” vertelt Veronique De Boever, aankoper bij UZ Gent. “Omdat we alle risico’s wilden uitsluiten, kozen we voor een datavernietiging op onze eigen locatie. De harde schijven worden door de shredder fijngemalen tot kleine stukjes van maximum 300 vierkante millimeter. Het vernietigingscertificaat geeft ons steeds een geldig bewijs van de datavernietiging. Als erkend recyclagebedrijf zorgt Out Of Use bovendien voor een correcte recyclage van onze hardware conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de Waste Framework Directive 2008/98/EC.”

Lees hier het volledige artikel over onze samenwerking met het UZ Gent

 
 
 


Robert Dequinze, project manager bij SPIE Belgium-Division ICS:
"Voor elke herbestemming of recyclage van elektronische datadragers, zoals pc’s, laptops, gsm’s of copiers, ontvangen we een certificaat dat de vernietiging van alle gegevens verzekert. Tegelijk trekken we met deze samenwerking onze maatschappelijke visie door op het vlak van circulair ondernemen. Milieubehoud vormt een wezenlijk onderdeel van ons bedrijfsplan. We stellen het milieu centraal in al onze activiteiten en hebben daar bij Out Of Use de ideale partner voor gevonden!”

Lees hier het volledige artikel over onze samenwerking met SPIE. 

   Logo Simac ICT
 
Bart Vermeersch, director ICT Infrastructures bij SIMAC ICT Belgium: 
 
"We werken samen met Out Of Use voor meerdere opdrachten inzake hergebruik en recycling, zoals de ontmanteling van taperobots, vernietiging van harde schijven, enz. Voor elke datavernietiging ontvangen we een certificaat van Out Of Use dat de vernietiging van alle aanwezige data garandeert. Dit is cruciaal voor de naleving van de nieuwe privacywetgeving GDPR (General Data Protection Regulation). De samenwerking met Out Of Use ondersteunt onze sociale visie op het gebied van circulair ondernemerschap. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van het bedrijfsplan hier bij Simac."

  Logo Agfa
 


Marc Scheerders, manager global data centers bij Agfa

"Wij lieten onlangs een grote hoeveelheid oude hardware vernietigen," vertelt Marc Scheerders, manager global data centers bij Agfa. "Omdat we alle risico’s wilden uitsluiten, kozen we voor een datavernietiging in ons datacenter. De harde schijven werden door de shredder fijngemalen tot kleine stukjes van maximum 300 vierkante millimeter en de datatapes werden gedegaussed met een magnetisch veld van 10000 Gauss. Out Of Use kwam hiervoor enkele dagen ter plaatse zodat we getuige konden zijn van de vernietiging. De serienummers werden geregistreerd om vervolgens op een vernietigingscertificaat vermeld te worden. Dit maakt dat we steeds een geldig bewijs van de datavernietiging kunnen voorleggen."

Lees het artikel dd. 14-12-2017: Out Of Use vernietigt data bij Agfa in huis

 

  Logo Smals
 


Lees het artikel dd. 24-08-2017: Smals recycleert oud ICT-materiaal via Out Of Use

 

  Logo Deloitte 
 


Dr. Kristof Cox, director Tax & Legal bij Deloitte Belgium
"Deloitte Belgium doet sinds 2014 beroep op de diensten van Out Of Use voor een gecontroleerde verwerking en vernietiging van oude hardware. In het licht van de aankomende GDPR werd deze samenwerking onlangs uitgebreid. Deloitte biedt klanten van Out Of Use een Privacy Quick Scan aan die de stand van zaken nagaat op het vlak van privacy en de daarbij horende risico's. Op basis van de uitkomst van de scan stelt Deloitte een actieplan op. Indien u interesse heeft voor dergelijke Privacy Quick Scan, kan u met mij contact nemen via krcox@deloitte.com."

 

   
 


Maarten Haesebeyt, leerlingenraad van het Koninklijk Atheneum Zottegem
"Een dag zonder smartphone is voor vele tieners ondenkbaar geworden. Net daarom organiseerden we met de directie en de leerlingenraad van het Koninklijk Atheneum Zottegem op 5 februari 2016 een gsm-loze dag. Het opzet was om de leerlingen bewust te maken van het risico op verslaving en hen te sensibiliseren voor de gevaren van cyberpesten. Oude gsm’s werden ingezameld voor de inzamelactie ‘Recycleren voor Natuurpunt’ van Out Of Use en Natuurpunt om iedereen aan te zetten tot een milieuvriendelijk recyclagegedrag. In ruil voor de gsm’s werden nieuwe boompjes geplant tijdens de boomplantdag van Natuurpunt op 27 november 2016. Ons doel werd bereikt en we zullen dergelijke actie in de toekomst zeker blijven herhalen." 

 

 

Kirsten Dejaegere, Parkmanager voor Quares bij VZW Industrie Mechelen Noord
“De vzw Industrie Mechelen Noord wenst zijn leden te stimuleren om bewuster om te springen met zijn afval. In vele gevallen kunnen de reststromen die een bedrijf als afval aanziet nog nuttig ingezet worden. Naast het poolen van groepsaankopen voor afval, energie en andere, kijken wij als Quares Parkmanager hoe we een stapje verder kunnen gaan. Duurzaamheid en het groene aspect zijn twee kernwaarden die de vzw hoog in het vaandel draagt. Zo zijn we bij Out Of Use terecht gekomen. Meer dan 20 bedrijven schreven zich in en Out Of Use is op twee dagen tijd bij al deze bedrijven het oud elektro gaan ophalen. Dit leverde een mooi resultaat op van 20 nieuwe bomen voor Natuurpunt. Het voordeel van deze soort actie is dat men gewoon alles klaarzet en niet zelf het materiaal niet hoeft te verplaatsen. In de toekomst zullen wij als vzw nog dergelijke acties organiseren!”

 

 

Roger Veltens, Head of TMS Fujitsu Belgium
"Bij Fujitsu staan 'corporate responsibility' en 'environment' hoog op de agenda. De samenwerking met Out Of Use ondersteunt dus zeker onze bedrijfscultuur. Dankzij het partnership hebben wij ons dienstenaanbod bovendien kunnen uitbreiden tot een totaaloplossing met de nodige garanties en certificaten. Wij bieden onze klanten nieuwe IT-infrastructuren aan en staan hen daarnaast ook bij met advies over het beheer van hun oude materialen, het beveiligen en het verwijderen van data en het ecologisch verantwoord recycleren van hun IT-afval. Het was belangrijk hiervoor een partner te vinden die flexibel is en marktconforme prijzen handhaaft. Out Of Use lost deze verwachtingen helemaal in.”

 
 

 

  Martine Tempels, senior vice-president Telenet for Business en oprichtster van CoderDojo Belgium vzw

"CoderDojo Belgium is een vrijwilligersorganisatie die werd opgericht in 2013 en vandaag al 50 clubs telt waarin meer dan 1500 jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar gratis leren programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen. Op 7 mei 2015 organiseerden we een MegaDojo, een enorm evenement gericht naar jongeren tussen 10 en 14 jaar en hun leerkrachten. Tijdens deze dag leerden maar liefst 1100 kinderen programmeren. Dit werd mogelijk gemaakt door bedrijven die hun oude laptops aan ons schonken. Out Of Use hielp deze laptops in te zamelen, zorgde voor de huisvesting om alle laptops gebruiksklaar te maken en het transport naar de MegaDojo. Dankzij dit partnership met Out Of Use hebben onze CoderDojo clubs nu extra laptops waarop lustig geprogrammeerd wordt.”

   
 
Robin Schelstraete, coördinator bij Dé Werkplaats – Oostrem vzw

“Wij zijn een atelier voor semi-industrieel werk, een dagbesteding voor personen met een handicap. Omdat we geen limiet leggen op wat onze mensen moeten kunnen, zijn we een uniek project, dat daarenboven zelfbedruipend werkt.  We hebben onze partners dus broodnodig. Out Of Use doet beroep op ons voor het demonteren, knippen en sorteren van kabels. Verder halen we de CD schijfjes uit de doosjes of de papieren hoesjes. Out Of Use is erg waardevol omdat ze ons continuïteit van werk bieden en we kunnen rekenen op een vriendelijke en bereidwillige samenwerking.”

Emisisie reporting