CO2-emissie reporting

Door een innovatieve recyclage-economie kan Europa zijn grondstoffen herwinnen uit afvalstromen in plaats van uit mijnen in de rest van de wereld. Dat is onder andere mogelijk via concepten als 'urban mining' (winning van grondstoffen uit afgedankte laptops, computers, gsm’s, auto’s).

Een bijkomend pluspunt is daarbij dat deze vorm van recyclage bijdraagt tot een reductie van het energieverbruik en de CO2-emissies. Zo vereist de productie van aluminium uit schroot maar liefst 95% minder energie dan het vervaardigen van aluminium uit bauxieterts.  

Door het recycleren van uw e-afval draagt u bij aan de herwinning van steeds schaarser wordende grondstoffen en reduceert u dus de CO2-uitstoot. Hiermee gaat u de opwarming van de aarde tegen en zorgt u er mee voor dat onze toekomstige generaties kunnen blijven genieten van onze planeet. 

Per gerecycleerde ton elektro afval, vermijden we maar liefst 1.44 ton CO2-uitstoot! (Bron:Recupel)

Indien uw apparaten nog herbruikbaar zijn, kan u uiteraard nog meer CO2 besparen:

Vermeden CO2-emissies door hergebruik zijn (*):

  • 1 PC = 109 kg vermeden CO2-uitstoot
  • 1 laptop = 69 kg vermeden CO2-uitstoot
  • 1 scherm = 41 kg vermeden CO2-uitstoot
  • 1 smartphone = 27 kg vermeden CO2-uitstoot

Wanneer u regelmatig e-afval aanlevert, voor hergebruik en/of recyclage, bezorgt Out Of Use u graag een CO2-emissie rapport waarop staat hoeveel CO2-uitstoot u jaarlijks heeft vermeden. Dit is belangrijke informatie voor bv uw duurzaamheidsrapport.

Contacteer ons vandaag en vraag uw rapport aan!

Mark Adriaenssens van Out Of Use overhandigde op 13/01/2016 het eerste certificaat aan Filip Van Wezemael van Drukkerij Van der Poorten (zie foto). Zij leverden het voorbije jaar 1,84 ton elektronisch afval aan en vermeden hierdoor 2,65 ton CO2-emissie. Ze hopen hiermee een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven.

Certificaat JBC

(*) De berekening is gebaseerd op een model van de Technische Universiteit Berlijn (Energie- und CO2-Bilanz von PCs - Relevanz für reuse Strategies, 2005) en een voorbereidende Europese studie (TREN / D1 / 40-2005, Lot3, 2007). Het model vergelijkt de milieu-impact en het energieverbruik van het hergebruik van een computer gedurende drie jaar en de aankoop van een nieuwe computer. Emissiewaarden voor nieuwe productie, distributie van het nieuwe product, werking, reconditionering, transport voor reconditionering en recycling zijn in de analyse opgenomen.


Emisisie reporting