Breng uw oud-elektro naar Out Of Use

Out Of Use biedt bedrijven en organisaties een volledige oplossing om al hun ICT, elektrisch en elektronisch afval (AEEA) op een duurzame manier te recycleren.

Wij zijn gespecialiseerd in het maximaal hergebruik van nog-niet-zo-oude IT-materialen én in het recycleren van oude IT (computers, laptops, PC's, servers,..) en andere elektrische of elektronische apparaten (AEEA).

Wat wij voor uw bedrijf verzorgen?

  • Fijnmazige inzameling: u brengt uw oud-elektro (oude computers, PC's, laptops, servers, gsm's,...) bij ons binnen of wij halen het op, hoe klein de hoeveelheid ook is. Bekijk hier onze lijst van mogelijke materialen. 
  • Hergebruik: vanuit onze visie op duurzaamheid selecteren wij steeds op hergebruik. Wanneer u recent materiaal heeft, bezorgen wij een gepaste aanbieding. We hebben hiervoor een netwerk van betrouwbare partners uitgebouwd en doen niet mee aan eco-dumping. Wilt u uw computers schenken aan kansarmen? Doe dan mee met SHARE-IT!
  • Recycling: uit 100% elektronisch en IT-afval halen wij maar liefst 89,96% nieuwe grondstoffen.
  • Datavernietiging: wij bieden u een waterdicht contract waarmee u voldoet aan de eisen conform de nieuwe privacywetgeving GDPR. Lees meer over onze Safe & Secure Boxen voor het veilig bewaren en transporteren van uw datadragers.
  • Demontage: onze speciaal opgeleide demontageploeg helpt u bij het leegmaken van uw archieven en kan bovendien uw volledige serverruimte vakkundig demonteren.

Dit volledige pakket van onze diensten garandeert u steeds de hoogste return voor uw out-of-use assets!

Out Of Use heeft een milieuvergunning klasse 1 voor de verwerking van AEEA, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. Wij voldoen dus aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving.

Ons erkenningsnummer bij OVAM is 102070 (geldig tot 28/05/2025).  

Op eenvoudig verzoek bezorgen wij u graag een erkend verwerkingsattest voor uw afvalstoffenregister!

We zijn erkende partner van Recupel als charter-ophaler én als charter-verwerker van zowel huishoudelijk als professioneel AEEA.

In maart 2018 behaalde Out Of Use het WEEELABEX-certificaat (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence). We zijn hiermee de eerste Belgische, enkel B2B gerichte, recycler die dit belangrijke certificaat kan voorleggen. Lees er meer over op onze nieuwspagina en op weeelabex.org.

Erkend recycler Recupel    Weeelabex certificate

Emisisie reporting