GDPR - General Data Protection Regulation

Vanaf mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).
 
De effectieve werking zal van kracht zijn vanaf mei 2018, wat betekent dat vanaf dat moment de lokale autoriteiten boetes kunnen opleggen aan bedrijven en organisaties die deze regelgeving niet naleven. Hiervoor zijn maximale geldboetes vastgesteld die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie, met een maximum van 20 miljoen euro.
 
Er bestaan vandaag nog heel wat misverstanden over de GDPR. Lees ze in het artikel: 8 veelvoorkomenden misverstanden over de GDPR
 

SAMENWERKING DELOITTE

Deloitte Belgium doet sinds 2014 beroep op de diensten van Out Of Use voor een gecontroleerde verwerking en vernietiging van oude hardware. In het licht van de aankomende GDPR werd deze samenwerking onlangs uitgebreid. Deloitte biedt ondernemingen een Privacy Quick Scan aan die de stand van zaken nagaat op het vlak van privacy en de daarbij horende risico's. Op basis van de uitkomst van de scan stelt Deloitte een actieplan op. Indien u interesse heeft voor dergelijke Privacy Quick Scan, kan u contact nemen met Dr. Kristof Cox, director Tax & Legal via krcox@deloitte.com.

Het is de hoogste tijd om u voor te bereiden! 
Meer informatie over de GDPR en de 14 voornaamste stappen ter implementatie vindt u in onze bijgevoegde presentatie.
 
 
 
Voor het aantoonbaar verwijderen van uw data (stap 4 en 5 uit het stappenplan), kan u beroep doen op Out Of Use.  Wij zorgen voor de veiligheid van uw data door een gecertificeerde datavernietiging. U kan kiezen uit 4 verschillende levels van softwarematige en/of mechanische datavernietiging.
 
Na de verwerking van uw apparaten sturen wij u een vernietigingsattest waarin verklaard wordt dat de producten vernietigd zijn en vervolgens verwerkt werden volgens de WEEE richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten.
 
Bekijk hieronder onze video over datavernietiging.


 
Wenst u meer te weten over onze dienstverlening en onze tarieven of wenst u dat wij bij u langskomen? 

IT Infrastructure 2017

Security Forum

Emisisie reporting