Datavernietiging

Wij zorgen voor de veiligheid van uw data door een gecertificeerde datavernietiging.

Wij hanteren vier veiligheidsniveaus : Level 0, Level 1, Level 2 en Level 3.

  • Level 0: Off site: Dit is het standaard niveau. Als een klant geen data wiping aanvraagt, gaan we ervan uit dat alle data verwijderd zijn en voeren we geen datavernietiging uit.
  • Level 1:Off site: PC's en laptops worden gedemonteerd in het atelier van Out Of Use.
    Indien ze in aanmerking komen voor hergebruik wordt er een softwarematige datawiping (x7) uitgevoerd.
    Indien hergebruik niet mogelijk is, worden de harde schijven verwijderd en onmiddellijk mechanisch geperforeerd (conform DIN66399 klasse H3).
  • Level 2: Off site: Na de uitvoering van level 1 worden vervolgens de datadragers fijngemalen tot op 300 mm2 (shredding) (conform DIN66399 klasse H5).
  • Level 3: De vernietiging gebeurt on site bij de klant: het indexeren (inlezen van serienummers van de harde schijven), het vermalen van de harde schijven tot op 300 mm2 (conform DIN66399 klasse H5) of degaussen, of een combinatie van beiden.

Na de verwerking van uw apparaten sturen wij u een vernietigingsattest waarin verklaard wordt dat de producten vernietigd zijn en vervolgens verwerkt werden volgens de WEEE richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

GDPR - General Data Protection Regulation

Vanaf mei 2018 treedt de GDPR in werking. Dit is de nieuwe Europese regelgeving m.b.t. de data privacy of de beveiliging van vertrouwelijke gegevens.

De GDPR (of ook Algemene verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. 

Als organisatie moet u kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert). Indien u de nieuwe regelgeving niet naleeft, riskeert u boetes die kunnen oplopen tot 4 procent van de wereldwijde omzet van een organisatie of 20 miljoen euro (wanneer dit hoger is).

Out Of Use kan u bijstaan tijdens de voorbereidingen en de implementatie van de nodige procedures. Lees er meer over in onze bijgevoegde presentatie of contacteer ons voor meer informatie.

SAMENWERKING DELOITTE

Deloitte Belgium doet sinds 2014 beroep op de diensten van Out Of Use voor een gecontroleerde verwerking en vernietiging van oude hardware. In het licht van de aankomende GDPR werd deze samenwerking onlangs uitgebreid. Deloitte biedt ondernemingen een Privacy Quick Scan aan die de stand van zaken nagaat op het vlak van privacy en de daarbij horende risico's. Op basis van de uitkomst van de scan stelt Deloitte een actieplan op. Indien u interesse heeft voor dergelijke Privacy Quick Scan, kan u contact nemen met Dr. Kristof Cox, director Tax & Legal via krcox@deloitte.com.

 

 

In deze video bij Level 2 kan u zien hoe de hard disks worden fijngemalen (shredding).

 

IT Infrastructure 2017

Security Forum

Emisisie reporting