Breng uw oud elektro naar Out Of Use

Bezoek Out Of Use binnenkort op:

IT Infrastructure 2017

Security Forum


Out Of Use biedt bedrijven en organisaties een volledige oplossing om al hun ICT, elektrisch en elektronisch afval (AEEA) op een duurzame manier te recycleren.

Wij zijn gespecialiseerd in het maximaal hergebruik van nog-niet-zo-oude IT materialen en GSM toestellen én in het recycleren van oude IT (computers, laptops, PC's, servers,..) en andere elektrische of elektronische apparaten (AEEA).

Wat wij voor uw bedrijf verzorgen?

  • Fijnmazige inzameling: u brengt uw oud-elektro (oude computers, PC's, laptops, servers, gsm's,...) bij ons binnen of wij halen het op, hoe klein de hoeveelheid ook is. Bekijk hier onze lijst van mogelijke materialen. 
  • Hergebruik: vanuit onze visie op duurzaamheid selecteren wij steeds op hergebruik. Wanneer u recent materiaal heeft, bezorgen wij een gepaste aanbieding. We hebben hiervoor een netwerk van betrouwbare partners uitgebouwd en doen niet mee aan eco-dumping.
  • Recycling: uit 100% elektronisch en IT-afval halen wij maar liefst 89,96% nieuwe grondstoffen.
  • Datavernietiging: door onze gecertificeerde methode van datawiping kunnen wij u de veiligheid van uw datagegevens verzekeren volgens de door u gekozen methode.
  • Demontage: onze speciaal opgeleide demontageploeg helpt u bij het leegmaken van uw archieven en kan bovendien uw volledige serverruimte vakkundig demonteren.

Dit volledige pakket van onze diensten garandeert u steeds de hoogste return voor uw Out Of Use assets!

Out Of Use heeft een officiële milieuvergunning klasse 1 voor de verwerking van AEEA, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Wij voldoen dus aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving.

Ons erkenningsnummer bij OVAM is 102070 (geldig tot 28/05/2025).

Na iedere ophaling bezorgen wij u graag een erkend attest voor uw afvalstoffenregister!

We zijn officiële partner van Recupel als charter-ophaler én als charter-verwerker van zowel huishoudelijk als professioneel AEEA.

Erkend recycler Recupel  Febem Go 4 Circle lid

IT Infrastructure 2017

Security Forum

Emisisie reporting